Aktualności

Zaopiekuj się mną!

Zaopiekuj się mną! - Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia u 50 osób poprzez rozwój usług opiekuńczych polegających na całodobowej teleopiece i usług medycznych służących zaspakajaniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności. wsparcie obejmujące pomoc w problemach opiekuńczo-wychowawczych, bytowych i zdrowotnych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

1.  Organizacja i działanie punktu teleopieki.

2.  Usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

3.  Doposażenie.