"Zaopiekuj się mną!"


Zaopiekuj się mną ! – informacja o realizowanym projekcie

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa łódzkiego w priorytecie IX Włączenie Społeczne (konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/18) Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice w partnerstwie z Miastem Pabianice uzyskała dofinansowanie projektu pod tytułem „Zaopiekuj się mną !”. Wysokość dofinansowania wynosi 1 878 203,20 zł (wartość całego projektu 2 087 203,20 zł, wkład własny w projekcie – 209 000,00 zł).

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia u 50 osób  (35K/15M) zamieszkujących teren ŁOM (powiat pabianicki) poprzez rozwój usług opiekuńczych polegających na całodobowej teleopiece, usług medycznych oraz ćwiczeniach rehabilitacyjnych w okresie: 01.01.2019 – 31.05.2020, służących zaspakajaniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności. wsparcie obejmujące pomoc w problemach opiekuńczo-wychowawczych, bytowych i zdrowotnych.

Projekt "Zaopiekuj się mną" został przedłużony do 15.07.2020 roku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

1.  Organizacja i działanie punktu teleopieki.

2.  Usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

3.  Doposażenie.

Organizacja i działanie punktu teleopieki.

Teleopieka jest najwydajniejszym systemem zajmowania się potrzebującymi. Mniejsza ilość osób będzie mogła trafić do większej ilości klientów i nieść pomoc dokładnie dostosowana do potrzeb. Wykorzystując ten system szybko będzie można ustalić, co aktualnie dolega klientowi, jak mu pomóc. Efektywność systemu pozwoli na zrewitalizowanie szeroko pojętej opieki nad osobami najbardziej potrzebującymi w pow. pabianickim.

Punkt Teleopieki składać się będzie z rejestratorni wyposażonej w system komp. kompatybilny z opaskami (zdalne terminale), które nosić będą uczestnicy. Poprzez zdalne terminale uczestnicy mają możliwość wykonywania telefonów pod numery alarmowe. Rejestrator ma możliwość kontroli zasilania i stanu naładowania baterii opaski, pomiaru ciśnienia i temperatury uczestnika. Na podst. Danych zebranych z opaski rejestratorka ma możliwość wstępnego określenia stanu ogólnego osoby i przekazania podst. info. opiekunkom lub w sytuacjach pilnych wezwania lekarza/pogotowia do uczestnika.

System komputerowy będzie umożliwiał m.in:

Zarządzanie i przechowywanie danych kontaktowych podopiecznych i upoważnionych bliskich. Możliwość nawiązywania połączenia głosowego przy pomocy zew. Tel. SIP wprost z panelu aplikacji. Możliwość przekierowania trwającego połączenia z poziomu aplikacji na inny dowolny numer (lub numer zgodny ze scenariuszem). Automatyczna rejestracja wszystkich połączeń głosowych ( w tym także tych przekierowanych) z zapisem w formie plików mp3, wav ( dostęp z poziomu aplikacji). Możliwość generowania raportów i statystyk z pracy każdego z operatorów oraz zbiorczych danych dla każdego z podopiecznych.

Punkt Teleopieki obsługiwany będzie przez 4 rejestratorów przeszkolonych z obsługi systemu, czynny będzie 24h/7 dni w tyg. Aby poprawnie wykonywać swoją pracę rejestratorki muszą przejść szkol: 5dni x 6h/dzień = 30h

Program to m.in.:

1.Obsługa sprzętu rejestratorni, w tym budowa, funkcje, możliwości.

2.Obsługa programów, funkcji, zakres działania oprogramowania rejestratorni.

3.Awarie sprzętu i oprogramowania – FAQU oraz omówienie sytuacji kiedy wzywać serwis.


Usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Realizacja usług opiekuńczych dla 50 uczestników projektu ma na celu poprawę komfortu życia i zaspokajania potrzeb wynikających z niesamodzielności i/lub niepełnosprawności. Opiekunki w godzinach 08:00 – 20:00 będą realizować usługi opiekuńcze poprzez wizyty domowe u swoich podopiecznych, w trakcie których będą wykonywać lub pomagać w wykonywaniu podstawowych czynności pozwalających na normalne funkcjonowanie osób tj. zakupy, sprzątanie, pomoc w pielęgnacji, w tym umycie się, rozmowa, spacer, pranie itp. czynności dnia codziennego.

Od godz. 20 do 8 rano– zgodnie z grafikiem dyżurować będzie dwóch opiekunów, którzy będą odbywali wizyty u podopiecznych – uczestników wymagających opieki popołudniami/wieczorami ze względu na stan zdrowia i sprawność fizyczną oraz odbywać wizyty u innych os w sytuacjach wyższej konieczności ( zaalarmowane poprzez punkt teleopieki). W sumie zatrudnionych będzie 25 opiekunów.

Wsparcie w ramach usług opiekuńczych/ asystenckich odbywa się na podstawie. indywidualnie stworzonej ścieżki wsparcia, obejmującej również indywidualną ocenę sytuacji materialnej i życiowej danej osoby niesamodzielnej.

25 opiekunów przed rozpoczęciem usług opiekuńczych weźmie udział w szkoleniu "Profesjonalna opiekunka", tematyka to m.in.:

Pielęgnacja osoby chorej z odleżynami

Techniki zabiegów pielęgnacyjnych u chorej, leżącej osoby

Kurs "Pierwszej pomocy"

Układ wew. organizmu: oddechowy, krążenia, moczowy po urazach wypadkowych.

Celem szkolenia jest zapoznanie opiekunów, którzy zostaną zatrudnieni w projekcie z nowoczesnym systemem, który zostanie wprowadzony w ramach projektu. Monitoring beneficjentów jest zsynchronizowany z centralą, w której pracują rejestratorzy. Każdy klient będzie miał swoją opaskę, z której opiekunowie muszą wyczytać dane, takie jak ciśnienie i temperatura ciała. Dane te zweryfikują sposób opieki i ewentualnie niesioną pomoc.


Doposażenie – wypożyczalnia sprzętu.

  Celem zadania jest doposażenie Sali w Spółdzielni w niezbędny sprzęt podnoszący jakość usług opiekuńczych, aby zaspokoić podstawowe potrzeby uczestników wynikające z ich złego stanu fizycznego/zdrowotnego i/lub niepełnosprawności. Zamierzamy zakupić:

Materac antyodleżynowy - 10 szt.

Kaczki sanitarne - 20 szt.

Baseny sanitarne - 20 szt.

Wózek inwalidzki - 20 szt.

Łóżko medyczne - 20 szt.

Nakładka na sedes - 20 szt.

Taboret kąpielowy - 20 szt.

Chwytak do ubrań - 20 szt.

Wanienka przenośna do mycia włosów - 20 szt.

Ciśnieniomierz - 5 szt.

Krzesło prysznicowe - 10 szt.

krążek przeciwodleżynowy - 20 szt.

Domowy aparat EKG - 5 szt.

Chodzik - 10 szt.

Uchwyt do wstawania do łózka - 10 szt.

Poduszka przeciwodleżynowa - 10 szt.

Sprzęt ten będzie wypożyczany dla uczestników projektu w zależności od potrzeb - zweryfikowanych przez opiekunów na podstawie wywiadu. Za wypożyczenie nie będzie pobierana żadna opłata. Jest to podstawowy sprzęt ułatwiający os. niesamodzielnym normalne funkcjonowanie. Wnioskodawca po zakończeniu realizacji projektu będzie użyczał i wykorzystywał nabyty w czasie projektu sprzęt nieodpłatnie.