Porządkowanie terenów zielonych

Sprzątanie terenów zielonych oraz posesji, grabienie i wywóz liści.