Aktualności

Komunikat o wyborze oferty cenowej

Komunikat

Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice w likwidacji powiadamia, że w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na: „Sprzedaż samochodu, narzędzi i sprzętu wskazanych w Załączniku Nr 1 i Załączniku Nr 2 do zaproszenia d

o składania ofert” opublikowane na stronie www.zielonepabianice.org wpłynęły dwie, ważne, nie podlegające odrzuceniu oferty. Spółdzielnia Socjalna – Zielone Pabianice w likwidacji powiadamia, że dokonała wyboru oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Pabianickiego Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Pabianicach – cena ofertowa 64.500,00 złotych brutto.